Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun

“ ŞƏRQ ARAŞDIRMALARI” toplusunda məqalə nəşrinə dair

 

TƏLƏBLƏR

 

1.     AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Şərq araşdırmaları” toplusuna məqalələr Azərbaycan və rus dillərində çap şəklində, elektron daşıyıcıda və email vasitəsilə ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) qəbul edilir.

2.     Dərc olunacaq məqalələrə görə müvafiq elmi sahə üzrə elmlər doktorunun rəyi tələb olunur.

3.     Məqalələrin həcmi 15 vərəqdən( A4) artıq olmamalıdır. ( şrift: Times New Roman- 14,interval: 1,5, sol kənar 3sm., sağ kənar 1,5 sm., yuxarı hissə 2 sm., aşağı hissə 2sm. )

4.     Məqalənin adı altında müəllifin adı, soyadı, işlədiyi müəssisə, vəzifəsi və email ünvanı göstərilməlidir.

5.     Məqalənin sonunda 2 dildə ( rus və ingilis) 150- 200 sözdən ibarət xülasə ( məqalənin adını yazmaq şərtilə) və 3 dildə ( Azərbaycan, rus və ingilis )açar sözlər verilməlidir və 2 dildə yazılmış xülasələr məzmunca eyni olmalıdır.

6.     Məqalələrin qəbulu üçün son 5-10 ilin elmi əsərlərinə istinadlar vacibdir.

7.     Ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə verilməlidir. Nümunə: Axundov. A. (2003). Dil və ədəbiyyat. Bakı: Gənclik.

8.     Mətnin içərisində istinadlar müəllifin soyadı, əsərin nəşr ili və səhifəsi ardıcıllıqla verilməlidir. Nümunə: ( Axundov, 2007 ; 114)

9.     Hər bir məqalə redaksiya heyətinin rəyinə əsasən çap olunur.

10. Plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr dərc edilmir.

11. Əlyazmalar geri qaytarılmır.

12. Məqalələrin nəşri ödənişlidir. ( Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşları istisna olmaqla)

Qeyd: “Şərq araşdırmaları” toplusuna məqalələrin qəbulu üçün son tarix: 05.04.2019

Əlaqə: AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, otaq 721.

Tel: 055 471 13 66; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.