xəbərlər

ƏKRƏM RƏHİMLİNİN 85 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLƏCƏK ƏKRƏM RƏHİMLİNİN 85 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLƏCƏK Sentyabrın 22-də AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda görkəmli Cənubi Azərbaycanşünas alim Əkrəm Rəhimlinin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi sessiya keçiriləcək.
SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINDAN ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNA KİTABLAR HƏDİYYƏ EDİLDİ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINDAN ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTUNA KİTABLAR HƏDİYYƏ EDİLDİ Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin mədəniyyət attaşesi doktor Səid əl-Qidəm sentyabrın 20-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda olub. Səid əl-Qidəm Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millət vəkili, akademik Gövhər Baxşəliyeva ilə görüşüb.
GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS ALİM AİDA İMANQULİYEVANIN XATİRƏSİ ANILIB GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS ALİM AİDA İMANQULİYEVANIN XATİRƏSİ ANILIB Sentyabrın 19-u XX əsrdə Azərbaycanın dünya elminə bəxş etdiyi görkəmli simalardan biri - şərqşünas alim, pedaqoq, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anım günüdür.Bu münasibətlə AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun kollektivi II Fəxri xiyabanda professor A.İmanquliyevanın məzarını ziyarət edib, alimin məzarı önünə əklil qoyublar.
ELMƏ HƏSR OLUNMUŞ ÖMÜR (Taninmis alim Əkrəm Rəhim oğlu Bijenin 85 illik yubileyinə ithaf edilir) ELMƏ HƏSR OLUNMUŞ ÖMÜR (Taninmis alim Əkrəm Rəhim oğlu Bijenin 85 illik yubileyinə ithaf edilir)    Şəxsiyyətin meydana gəlib formalaşmasında tarixi şərait əsas zəmin rolunu oynayır. Bu zəmin yarandığı zaman elmi özlərinə həyat amalı seçənlər, xalqın mənafeyini şəxsi maraqlarından üstün tutanlar, millətinə, torpağına qəlbən bağlananlar, onu irəli aparmaq istəyənlər həyatları bahasına olsa belə tarix yazırlar. Bu insanlar hamı tərəfindən sevilir, böyük hörmət sahibinə çevrilir, əsl ziyalı vəzifəsini son dərəcə məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndəsi, yüksək intellekt sahibi, təcrübəli tədqiqatçı, prinsipial mövqeyi, dərin məntiqi və özünəməxsus  dəst-xətti ilə tanınan əməkdar elm xadimiƏkrəm Rəhim oğlu Bije məhz belə alimlərimizdəndir. Onun bu həyatda tutduğu yol xalqa sədaqətlə xidmət etmək, gənc nəslə elmin sirlərini öyrətmək, özündən sonra tarixin səhifəsinə çevriləcək qiymətli əsərlər yazmaq, mənəvi dəyərləri maddiyyatdan üstün tutmaq yoludur.  
YEGANƏ HACIYEVA. YEGANƏ HACIYEVA. "İRAN İSLAM İNQİLABINDAN SONRA CƏNUBİ AZƏRBAYCANLILARIN ANA DİLİ UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ (1979-2005-Cİ İLLƏR)" AMEA akad. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yeganə Hacıyevanın "İran İslam İnqilabından sonra cənubi azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi (1979-2005-ciillər)" kitabı işıq üzü görüb. Monoqrafiyada 1979-2005-ci illərdə İran İslam Respublikası hakim qüvvələrinin Azərbaycan türkcəsini sıxışdırmaq və azərbaycanlıların milli şüurunu kosmopolitləşdirmək cəhdlərinə qarşı Cənubi Azərbaycan türklərinin mübarizəsinin tarixi araşdırılır.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə