Azərbaycan şərqşünaslığı

11.13 Mb (yüklə)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Akademik Z.M.Bünyadov adına
ŞƏRQŞÜNASLIQ İNSTİTUTU
EN | RU

 

 

 

 

Kateqoriya: Xəbərlər
24.01.2014

Şərqşünas alim “Akademik tarih ve düşünce dergisi”nin Azərbaycan üzrə təmsilçisi seçilmişdir

AMEA akademik Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Qasımov Türkiyədə yenicə nəşrə başlayan elektron “Akademik tarih ve düşünce dergisi”nin Azərbaycan üzrə təmsilçisi seçilmişdir. Elektron jurnalın redaksiya heyətinə Türkiyənin müxtəlif universitetləri və araşdırma mərkəzlərində çalışan mütəxəssislər daxildir. “Akademik tarih ve düşünce dergisi”nin  ildə üç dəfə nəşr edilməsi nəzərdə tutulur.

 

Kateqoriya: Xəbərlər
17.01.2014

20 Yanvar şəhidləri Şərqşünaslıq İnstitutunda anıldılar

Yanvarın 17-də AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda 20 Yanvar şəhidlərinin anma mərasimi keçirildi. Tədbirdə çıxış edən millət vəkili, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Gövhər Baxşəliyeva 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş vermiş faciəli hadisələrin xalqımızın qəhrəmanlıq tarixi olduğunu qeyd etdi: “Həmin gecə Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyi, azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxdı. Böyük imperiyanın  hərbi maşını Azərbaycana təcavüz etmişdi. Qəhrəman oğul və qızlarımız sovet imperiyasının mürtəce siyasətinin qurbanı oldular. Ağır hərbi texnikanın və təpədən-dırnağadək silahlanmış amansız hərbçilərin qarşısına əliyalın çıxmaq fədailik idi. Şəhidlərimiz öz qanları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə növbəti səhifə yazdılar.

Daha ətraflı

Kateqoriya: Xəbərlər
16.01.2014

Şərqşünas alim beynəlxalq elmi jurnalın Azərbaycan üzrə təmsilçisi seçilmişdir

AMEA akademik Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Qasımov Türkiyə tərəfindən nəşr edilən HİSTORY STUDİES beynəlxalq indeksli elmi jurnalın Azərbaycan üzrə təmsilçisi seçilmişdir. Türkiyədə əsas akademik jurnallardan biri hesab edilen HİSTORY STUDİES, ULAKBİM-me daxil olmaqla bərabər, ASOS, EBSCO, DOAJ, Indeks COPERNICUS, Index ISLAMICUS  kimi beynəlxalq elmi indekslərə malikdir.

 

Kateqoriya: Xəbərlər
09.01.2014

Azərbaycan şərqşünasının kitabı İranda çap edilib

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu İran filologiyası şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məsiağa Məhəmmədinin “Şəms və Mövlana” adlı kitabı İranda əski əlifbada işıq üzü görmüşdür. Kitab Tehrandakı “Təkderəxt” nəşriyyatında 500 tirajla nəşr olunmuşdur.

Kitaba sufizmin və bütövlükdə Şərq bədii-fəlsəfi düşüncəsinin ən parlaq simalarından olan Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında müəllifin məqalələri, eləcə də onların yaradıcılığından etdiyi tərcümələr daxil edilmişdir.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
08.01.2014

Türkiyədə Heydər Əliyevə həsr olunmuş jurnallar şərqşünas alimin redaktəsi ilə nəşr olunub

AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Qasımov Türkiyənin 7 Aralıq Universiteti tərəfindən nəşr edilən ASİA MİNOR STUDİES beynəlxalq indeksli elmi jurnalı və Diclə Universitetinin “SOSİAL BİLİMLƏR ARAŞDIRMA DƏRGİSİ” tərəfindən ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş xüsusi elmi buraxılışların elmi redaktoru olmuşdur. Hər iki jurnalda Türkiyəli və Azərbaycanlı tədqiqatçılar tətəfindən Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasi-iqtisadi islahatların dərin elmi təhlili aparılmışdır.

 

Kateqoriya: Xəbərlər
29.12.2013

2013-cü ildə Şərqşünaslıq İnstitutunda bir çox monoqrafiya və kitablar işıq üzü görüb

AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun son illər səmərəli fəaliyyətinin artmasının əsas göstəricilərindən biri də institut alimlərinin çap olunan kitablarıdır. Belə ki, 2013-cü ilin yekunlarına görə, Şərqşünaslıq İnstitutunda 23 kitab, toplu və jurnal, habelə 250-dən çox elmi məqalə çap olunub ki, onlardan da 51-i xarici nəşrlərdə dərc olunub.

İnstitutun builki nəşrləri sırasında «İlham Əliyev – qədim xalqların dostluğunun müasir davamçısı» kitabını xüsusi qeyd etmək lazımdır. C.ü.f.d. Rafiq Abbasovun hazırladığı bu kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2003-2013-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında ikitərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafında fəaliyyəti əks olunub.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
23.12.2013

Vüqar Məmmədov. «Şərqşünaslıq İnstitutunda fars dilçiliyi»

AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu «İran filologiyası» şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.ü.f.d. Vüqar İnqilab oğlu Məmmədovun «Şərqşünaslıq İnstitutunda fars dilçiliyi» adlı kitabı işıq üzü görüb. Kitab İnstitutda bu sahənin öyrənilməsi tarixini tam əks etdirir, ötən illər ərzində bu elm müəssisəsində nəşr edilən kitablar, müdafiə edilən dissertasiyalar haqqında ətraflı, dolğun məlumat verir.  Kitabda 1958-ci ildə yaradılmış AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun 55 illik fəaliyyəti dövründə burada fars dilinin qrammatikası, sintaksisi, leksikologiyası, leksikoqrafiyası və tarixinə dair Həsən Zərinəzadə, Cəmilə Sadıqova, Təyyibə Ələsgərova, Şəfəq Əlibəyli, Vüqar Məmmədov, Elmira Əlibəyli və Günay Verdiyevanın tədqiqatlarına nəzər salınır.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
23.12.2013

İmad əş-Şafei. «Əshabi-Kəhf» (hekayə)

AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Coşqun Zəki tanınmış ərəb yazarı və şairi İmad əş-Şafeinin «Əshabi-Kəhf» adlı hekayəsini ərəb dilindən tərcümə edərək, şərhlərlə Azərbaycan dilində oxuculara çatdırıb. Naxçıvan şəhərindən təqribən 12 km aralı, İlandağ və Nəhəcir dağları arasındakı təbii mağarada müqəddəs ziyarətgah olan «Əshabi-Kəhf»in əhvalatı Qurani-Kərimin 18-ci surəsində öz əksini tapmışdır. Eyni adlı məkanın Fələstin, Türkiyə, Suriya ərazilərində olmasını qeyd edən bir sıra qədim mənbələr də mövcuddur.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
23.12.2013

Ruhəngiz Cümşüdlü. Füzulinin ərəbcə poetik irsi

AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ruhəngiz Cümşüdlünün «Füzulinin ərəbcə poetik irsi» kitabı işıq üzü görüb. Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq, Məhəmməd Füzulinin ümumi yaradıcılığı üçün xarakterik olan bir sıra məsələlərin – Füzulinin fəlsəfi-dini görüşləri, etik-estetik qənaətləri, süfizmə münasibəti, məhəbbət konsepsiyası və s. kimi mövzuların dahi söz ustadının ərəbcə poetik irsindəki təcəssüm və bədii təfsiri araşdırılır. Füzulinin ərəbcə şeirləri ərəb poetik ənənələri zəminində tədqiq edilərək, mövzu seçimində ənənə və varislik əlaqələri, poetik ifadə tərzi və leksik fonundakı ümumi müştərəklik üzə çıxarılır.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
10.12.2013

Şərqşünaslıq İnstitutunun illik hesabatı keçirilib

Dekabrın 6-da AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib. İnstitutun direktoru, professor Gövhər Baxşəliyevanın rəhbərliyi ilə keçirilən şurada bu elm müəssisəsinin illik hesabatı dinlənilib. Elmi Şurada AMEA HİEB büro üzvü, akademik Vasim Məmmədəliyev iştirak edib.

Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən institutun direktoru, prof. Gövhər Baxşəliyeva ilk öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamlarının icrası sahəsində görülən işləri diqqətə çatdırıb.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
29.11.2013

Şərqşünas alimin elmi məqaləsi Qazaxıstanda çap olunub

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sübhan Talıblının “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrandakı səfiri Adil xan Ziyadxanlının siyasi və diplomatik fəaliyyəti” (О политической и дипломатической деятельности посла АДР в Иране Адиль хана Зиядханлы. 2013, № 1-2 (9-10), s. 59-71) adlı elmi məqaləsi Qazaxıstandakı L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin elmi jurnalında rus dilində çap olunub.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
21.11.2013

Bişkekdə “Çingiz Aytmatov və İssık-Kul forumu

2013-cü il noyabrın 14-də Bişkekdə “Çingiz Aytmatov və İssık-Kul forumu: Mədəniyyətlərin dialoqu və sivilizasiyaların yaxınlaşması” adlı beynəlxalq forum keçirilib. Tədbirdə Qırğızıstanın dövlət və hökumət rəsmiləri, parlamentin deputatları, səfirlər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, dünyanın 20-dən çox ölkəsindən gəlmiş ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, şair və yazıçılar, jurnalistlər iştirak edirdilər.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
20.11.2013

Şərqşünas alim “Maraş Cümhuriyət dövründə” beynəlxalq simpoziumunda iştirak edib

AMEA akdemik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Qasımov noyabrın 16-17-də Türkiyənin Kahraman Maraş şəhərində keçirilen “Maraş Cümhuriyət dövründə” adlı  beynəlxalq elmi simpoziumda iştirak edib.

Daha ətrafl

 

Kateqoriya: Xəbərlər
16.11.2013

Şərqşünas alim “Lozanna və Türkiyə Respublikası-90” beynəlxalq simpoziumunda iştirak edib

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin böyük elmi işçisi, t.ü.f.d. Cavid Qasımov noyabrın 13-15-də Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən “Lozanna və Türkiyə Respublikası-90” adlı  beynəlxalq elmi simpoziumda iştirak edib.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
15.11.2013

«Azərbaycan şərqşünaslığı» jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun «Azərbaycan şərqşünaslığı» elmi-kütləvi jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb. Bu sayın birinci hissəsi görkəmli şərqşünas alim, BDU İlahiyyat fakültəsinin dekanı, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunub. Burada AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadənin, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millət vəkili, professor Gövhər Baxşəliyevanın, AMEA-nın sabiq prezidenti, mərhum akademik Mahmud Kərimovun,  Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin və başqa görkəmli şəxsiyyətlərin böyük ərəbşünas alimə həsr olunmuş yazıları dərc olunub.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
14.11.2013

Bakıda MDB ölkələri gənc şərqşünaslarının II qurultayına yekun vuruldu

AMEA akad. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (SAM), Rusiya Elmlər Akademiyasının (REA) Şərqşünaslıq İnstitutu, REA Gənc Alimlər Şurası ilə birlikdə və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyilə keçirdiyi MDB ölkələri gənc şərqşünaslarının II qurultayına yekun vuruldu. 10 ölkədən 70-ə yaxın tədqiqatçının qatıldığı qurultayın ikinci iş günündə - noyabrın 12-də "Hilton Bakı" mehmanxanasında təşkil olunan tarixi araşdırmalar,  mənbəşünaslıq, filologiya, fəlsəfə və dinşünaslıq bölmələrində məruzələr tamamlandıqdan sonra qurultay çərçivəsində “Azərbaycan şərqşünaslığının dünya şərqşünaslıq elminə töhfəsi” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi.

Daha ətrafl

 

Kateqoriya: Xəbərlər
12.11.2013

Şərqşünas alim Məlikşah Universitetində

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Şərq-Qərb” şöbəsinin böyük elmi işçisi,  ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədəli Babaşlı  4-7 noyabr 2013-cü il tarixləri arasında Türkiyədə elmi ezamiyyətdə olub. Kayseri şəhərində yerləşən Məlikşah Universiteti rektorluğunun dəvəti ilə gerçəkləşən səfər əsnasında M.Babaşlı adı çəkilən universitetin əməkdaşları qarşısında “Azərbaycanda maarifçilik təşəbbüsləri və xeyriyyəçilik tarixi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
           Seminarda universitetin professor-müəllim heyəti və “Zaman meyarı” kültür və ədəbiyyat tələbə dərnəyi fəalları başda olmaqla, tələbələr iştirak ediblər. Məruzədə Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda başlayan və daha sonra maarifpərvər ziyalılar, xeyriyyəçi sərvət sahibləri və din xadimlərinin səyləri ilə XX əsrin əvvəllərində geniş vüsət tapan maarifçilik hərəkatının keçdiyi mər-hələlərdən, günümüz üçün örnək alına biləcək fədakarlıqlardan bəhs olunub.

Məruzəçinin I Dünya müharibəsi illərində “Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti”nin təşəbbüsü ilə Azərbaycan insanının Anadolu türklərinə yardım səfərbərliyi barədə gətirdiyi faktlar seminar iştirakçılarında böyük maraq doğurub. Universitet rəhbərliyi tərəfindən təşəkkür plaketi təqdim edildikdən sonra M.Babaşlı rektor prof. dr. Mahmut Dursun Matın qəbulunda olub. Səmimi şəraitdə keçən görüşdə təhsil və elm sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyəti, Məlikşah Universitetinin imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Kateqoriya: Xəbərlər
11.11.2013

Bakıda MDB ölkələri gənc şərqşünaslarının II qurultayı keçirilir

AMEA akad. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (SAM), Rusiya Elmlər Akademiyasının (REA) Şərqşünaslıq İnstitutu, REA Gənc Alimlər Şurası ilə birlikdə və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyilə noyabrın 11-14-də Bakıda MDB ölkələri gənc şərqşünaslarının II qurultayını keçirir. Qurultayda 10 ölkədən 70-ə yaxın tədqiqatçı iştirak edir. Tədbirin iştirakçıları arasında gənc alimlərlə yanaşı, fəxri qonaq qismində postsovet məkanının tanınmış şərqşünasları da var.

Daha ətrafl

 

Kateqoriya: Xəbərlər
09.11.2013

Şərqşünaslıq İnstitutunun Gənc alim və mütəxəssislər şurasının  təsis yığıncağı keçirildi

Noyabrın 8-də AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Gənc alim və mütəxəssislər şurasının  təsis yığıncağı keçirildi. Yığıncağın sədri, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, professor Gövhər Baxşəliyeva çıxış edərək, bildirdi ki, ölkədə dövlət gənclər siyasətinə önəm verilir, bütün sahələrdə gənclər irəli çəkilir, gənclərimiz xaricdə kütləvi surətdə təhsil almağa göndərilir, dövlət tərəfindən Gənclər Fondu, Elm Fondu və Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən gənclərin elmi və ictimai-siyasi fəaliyyətləri dəyərləndirilir, onlara qrantlar verilir. Bir sözlə, gənclərə hərtərəfli dəstək göstərilir.

Daha ətrafl

 

Kateqoriya: Xəbərlər
02.11.2013

«Professor Gövhər Baxşəliyeva» kitabı işıq üzü görüb

AMEA akademik Zİya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, filologiya elmləri doktoru, professor Gövhər Baxşəliyevanın həm elmi, həm təşkilati, həm də ictimai fəaliyyəti Respublikamızda çoxlarına məlumdu. Dəyərli elmi tədqiqatları, çoxsaylı elmi məqalələri ilə nəşr edilmiş kitablarından, elmi jurnallardan, kütləvi informasiya vasitələrindən yaxşı tanış olan elmi ictimaiyyətimiz indi Gövhər xanımın yuxarıda sadalanan bütün sahələrdə fəaliyyəti ilə bağlı bir mənbədən ətraflı məlumat ala biləcək. Bu mənbə Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin müdiri, Milli Məclisinin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərovun yeni işıq üzü görmüş «Professor Gövhər Baxşəliyeva» kitabıdır.

Daha ətrafl

Kateqoriya: Xəbərlər
29.10.2013

Şərqşünas alim Türkiyədə Koroğlu Festivalında

26-29 oktyabr 2013-cü il tarixlərində Türkiyə Respublikasının Bolu şəhərində Abant Baysal İzzət Universitetinin və Bolu Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə Koroğlu Festivalı keçirilir. Festival çərçivəsində   "IV Beynəlxalq Bolu Xalq Kültürü və Koroğlu Simpoziumu" keçirilməklə yanaşı, konsert proqramları da nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycandan elmi simpoziumda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitunun filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elmira Məmmədova təmsil edir. O, "Koroğlu" dastanının Azərbaycan, özbək, türkmən və uyğur variantlarında vücudnamələr" başlıqlı elmi məruzə ilə çıxış etmişdir.

Kateqoriya: Xəbərlər
29.10.2013

Şərqşünaslıq İnstitutunda «Türkiyə Cümhuriyyəti-90» adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirildi

Oktyabrın 28-də Türkiyə Cümhuriyyətinin elan olunmasının 90 illiyi münasibətilə AMEA akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və Qafqaz Universitetinin birgə təşkil etdiyi «Türkiyə Cümhuriyyəti-90» mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfransın açılış mərasimi və plenar iclası AMEA-nın əsas binasının iclas zalında təşkil olunub.

Daha ətrafl

 

Kateqoriya: Xəbərlər
10.10.2013

Görkəmli şərqşünas Aida İmanquliyevanın xatirəsi anıldı

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivləri sentyabrın 19-da II Fəxri Xiyabanda görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın məzarını ziyarət edib, xatirəsini dərin ehtiramla anıb, məzarı üzərinə əklillər qoyublar.

Daha ətrafl