xəbərlər

E L A N AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində AMEA Rəyasət Heyətinin 24 iyun 2016-cı il tarixli 9/16  saylı qərarına əsasən «Asiya Sakit okean regionu ölkələri» şöbəsi və «Mərkəzi Asiya ölkələri» şöbəsi yaradılmışdır. Bununla bağlı Şərqşünaslıq İnstitutu yeni yaradılan şöbələrdəki vakant yerlərə işçi qəbuluna başlamışdır. İşə qəbul olunmaq istəyənlərin regionşünaslıq ixtisası üzrə (Asiya Sakit okean ölkələri) ali təhsili olmalıdır. Magistr dərəcəsinin olması vacibdir.
FƏRDA ƏSƏDOV CƏNUBİ KOREYANIN KEYMYUNG UNİVERSİTETİNİN YENİ İPƏK YOLU VƏ MƏRKƏZİ ASİYA ARAŞDIRMALARI (ACTA VIA SERICA) JURNALININ BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR ŞURASININ ÜZVÜ TƏYİN EDİLİB FƏRDA ƏSƏDOV CƏNUBİ KOREYANIN KEYMYUNG UNİVERSİTETİNİN YENİ İPƏK YOLU VƏ MƏRKƏZİ ASİYA ARAŞDIRMALARI (ACTA VIA SERICA) JURNALININ BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR ŞURASININ ÜZVÜ TƏYİN EDİLİB Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb ölkələri tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri Fərda Əsədov Cənubi Koreyanın Keymyung Universitetinin yeni İpək Yolu və Mərkəzi Asiya araşdırmaları (Acta Via Serica) jurnalının beynəlxalq məsləhətçilər şurasının üzvü təyin edilib.
GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA YENİ MİSİR SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞÜB GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA YENİ MİSİR SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞÜB   Bu günlərdə millət vəkili, Milli Məclisin Azərbaycan-Misir dostluq qrupunun rəhbəri, AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Gövhər Baxşəliyeva Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizdəki yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Syuzan Qamil Hoahla görüşüb.
ÇAR RUSİYASININ TÜRKİYƏ SİYASƏTİ ÇAR RUSİYASININ TÜRKİYƏ SİYASƏTİ AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Türk filologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Barat Osmanova Edqar Qranvillin “Çar Rusiyasının Türkiyə siyasəti” əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə edərək oxuculara çatdırıb. Bu tərcümə əsərin Orhan Arıman tərəfindən 1967-ci ildə türk dilinə çevrilməsi əsasında aparılıb. 
TÜRK MƏTBUATINDA “ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ” TÜRK MƏTBUATINDA “ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ” AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi əməkdaşı Emiliya Xəlilova “Türk mətbuatında “erməni məsələsi” kitabını geniş ictimaiyyətə təqdim edib. E.Xəlilova türk dilində nəşr olunmuş kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edərək oxucuların diqqətinə çatdırıb.

Yeni Xəbər

Əlaqə

AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

  • Telefon: (994 12) 538-87-55
  • Faks: (994 12) 539-23-51

ictimai Şəbəkə