Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

FD 1.18 Dissertasiya şurasında Sürəyya Salamat qızı Əlizadənin müdafiəsi keçiriləcək

07 İyun 2024

11 iyun 2024-cü il saat 12.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.18 Dissertasiya şurasının iclasında 5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” ixtisasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

 

 

İddiaçı:                                   Sürəyya Salamat qızı Əlizadə

Elmi rəhbər                              filologiya elmləri doktoru, professor

  Aida Şahlar qızı Qasımova

Rəsmi opponentlər:               filologiya elmləri doktoru, professor

                                                 Fəridə Əhəd qızı Əzizova 

     

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

                                 Fatma Arif qızı Məcidova

 

                                 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

                                 Xumar Elham qızı Ələkbərova

 

 İxtisas:                                  5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı)” 

 Elm sahəsi:                          Filologiya

 

Mövzu:                                  “Ərəb-ispan nəsrinin yaranması və inkişafı”

 

Dissertasiya işi Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin “Ərəb filologiyası” kafedrasında yerinə yetirilmişdir.

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı: İngilis dilində

 

Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək Zoom üzərindən iclasa qoşula bilərlər:

 

https://us06web.zoom.us/j/2417695062?pwd=wULhEVF9rdRxQyrpOHL9oKAZxJyCbI.1

 

Parol: ZN9ZgZ

Login: 241 769 5062

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.