Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Şərşünaslıq İnstitutunda Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

22 Sentyabr 2023

Sentyabrın 20-də AMEA-nın Əsas binasında akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müsəlman Şərqinin çoxəsrlik tarixində dönüş nöqtəsi - Türkiyə Cümhuriyyəti” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın açılışı olub.

 

Əvvəlcə Ermənistanınsilahlı qüvvələrinindiversiyaqrupununtörətdiyiterroraktları nəticəsində şəhidolmuş Daxili İşlərNazirliyininhərbiqulluqçularınınvə AzərbaycanAvtomobilYolları DövlətAgentliyinin əməkdaşlarınınxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.

Konfransı giriş sözü ilə açanAMEA-nınprezidenti, akademik İsaHəbibbəyliQarabağdakı separatçı ermənibirləşmələrininzərərsizləşdirilməsiistiqamətində Azərbaycanordusutərəfindənantiterrortədbirlərininuğurlahəyatakeçirildiyinidiqqətə çatdırıb, regiondayenireallıqlarınqaçılmazolduğunuvurğulayıb.

Konfransınmövzusunatoxunanakademik İsaHəbibbəylidaimUlu ÖndərHeydər ƏliyevinBirmillət, ikidövlətprizmasından çıxış edənqardaş TürkiyəninAzərbaycanınhaqqmübarizəsinə bütünsəviyyələrdə dəstəkverdiyinideyib.

Türkiyə Cümhuriyyətininqurulmasınınmüsəlman Şərqinin çoxəsrliktarixində dönüş nöqtəsiolduğunudeyənakademik İsaHəbibbəylibugünqardaş ölkəninRəcəbTayyib Ərdoğanınliderliyində müstəqilsiyasətaparan, güclü iqtisadiyyatavə hərbisənayeyə malikdövlətə çevrildiyinideyib.

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti İlham Əliyevinvə Türkiyə PrezidentiRəcəbTayyib Ərdoğanınsıxqardaşlıqmünasibətlərisayəsində ölkələrimizarasındabütünsahələrdə əlaqələringenişləndiyinideyənakademik İsaHəbibbəyliAMEAilə Türkiyəninelmiqurumlarınınmünasibətlərinə də toxunub. Bildiribki, AMEAuzunillərdirqardaş ölkəninAtatürkKültür, Dilvə TarixYüksəkQurumu, Türkiyə ElmlərAkademiyası (TÜBA), TÜBİTAKvə bir çoxuniversitetləriilə əməkdaşlıqedir, birgə konfranslartəşkilolunur, nəşrlərhazırlanır. AMEArəhbəri əlaqələrindahadagenişləndirilməsiməqsədilə sözügedənqurumlarlaMilliElmlərAkademiyası arasında əməkdaşlıqmüqavilələrininimzalandığını diqqətə çatdırıb. Həmçininqeydedibki, AtatürkKültür, Dilvə TarixYüksəkQurumununtərkibinə daxilolanTürkDilQurumu öztarixində ilkdəfə olaraqcariilsentyabrın 26-daAMEAilə birgə  Uluslararası OğuzTürkcəsiKonfransı keçirəcəkdir.

Akademik İsa Həbibbəyli Şərqşünaslıq İnstitutunun tədbirinin ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsinə növbəti töhfə olacağını deyib və konfransın işinə uğurlar arzulayıb.

Sonra çıxış edən AMEA-nın vitse-prezidenti v.i.e., Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva qurulmasının 100 illiyini qeyd etdiyimiz Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün türk xalqlarının tarixində, eləcə də bütöv müsəlman Şərqinin çoxəsrlik tarixində dönüş yaratmış böyük hadisə olduğunu bildirib. Türkiyə Cümhuriyyətinin ötən 100 ilin əsas hadisələrini xatırladan akademik Gövhər Baxşəliyeva bu dövrdə böyük inkişaf yolunun qət edildiyini, müxtəlif problemlərə baxmayaraq, böyük sosial-iqtisadi və siyasi inkişafa nail olunduğunu, modern ordu qurulduğunu, ölkənin hərtərəfli güclənib, regional və beynəlxalq məsələlərdə söz sahibinə çevrildiyini qeyd edib.

Bildirib ki, məhz uzaqgörən siyasətin davamı olaraq Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb və bu gün yüksələn xətlə inkişaf edir. 

Sonra Şərqşünaslıq İnstitutunun Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Məmmədov “Mustafa Kamal Atatürk və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması” mövzusunda məruzə edib. Məruzədə Mustafa Kamal Atatürkün keçdiyi yola qısa nəzər salan N.Məmmədov, onun islahatlarının fəlsəfi əsaslarından və ya təsirləndiyi filosoflardan bəhs edib. Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının hansı ehtiyacdan qaynaqlandığını vurğulayan məruzəçi bu yolda qarşıya çıxan çətinliklərdən danışıb. M.K.Atatürkün islahatlarının uğurlu olmasının əsas amillərinə diqqəti çəkən N.Məmmədov böyük rəhbərin hüquqi dövlət quruculuğu sahəsindəki islahatlarından ətraflı bəhs edib.

Sonra AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəna Mirzəzadə “Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan dostluğu kontekstində”, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Ələkbərli “Türkiyə Cümhuriyyətinin quruluş və inkişaf fəlsəfəsi: tarix və çağdaşlıq” və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətindən Doğu Akdeniz Universiteti Atatürk Araşdırma və Tətbiq Mərkəzinin dosenti Turqay Bülənt Göktürk “Kipr türklərinin Anadoludakı milli mübarizəyə dəstəyi” mövzusunda məruzə ediblər.

Daha sonra bölmə iclasları keçirilib.

Tədbir öz işini sentyabrın 21-də keçirilən bölmə iclasları ilə davam etdirir.

Qeyd edək ki, konfransda Azərbaycan alimləri ilə yanaşı, Türkiyə, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Ukrayna və Belarusdan 13 iştirakçı da onlayn formada iştirak edirlər.

Download Template Joomla 3.0 free theme.